درهای جدیدی
 را ​بر روی کسب و
 کار خود باز کنید

کالاها و خدمات خود را در یک جامعه ی با
 انگیزه مبادله کنید. بدون پرداخت وجه
 آن چه را نیاز دارید دریافت کنید و
 .مشتریانی جدید به دست آورید

شروع کنید
...به زودی

‏چگونه کار می کند؟

از ظرفیت مازاد خود استفاده کنید

آیا می دانید توان پذیرش چند مشتری
 جدید را در کسب و کار خود دارید؟
 ظرفیت مازاد خود را در پروفایل اضافه
.کنید تا این فرصت ها به ارزش تبدیل شوند

مبادله را شروع کنید

 به مبادله با سایر اعضا اقدام کنید و
 کالاها و خدماتی که نیاز دارید را بدون
 پرداخت وجه به دست بیاورید. روابط 
 ارزشمندی با مشتریان جدید بسازید و
.کسب و کار خود را مطرح کنید

جریان نقدینگی بهتر، مشتریان بیشتر

منابع مالی بیشتری در کسب و کار خود داشته باشید و با استفاده از قدرت مبادله روابط جدید و طولانی مدتی را با سایر مالکین کسب و کار که خود عضو این.جامعه هستند بسازید

مزیت ها

چطور به شما کمک می کنیم تا کسب و 
کار خود را گسترش دهید؟

 صرفه جویی در منابع مالی

با کاهش هزینه های خود، جریان نقدینگی کسب و کارتان را بهبود
.دهید

مشتریان جدید

 به گروه جدیدی از مشتریان ارزشمند دسترسی پیدا کنید و کسب و کار خود
.را مطرح کنید

کسب و کارهای
 وینگز

مبادله هیچ وقت به
!این آسانی نبوده است

رفع نیازها 

ظرفیت مازاد خود را به کالاها و 
.خدماتی که نیاز دارید تبدیل کنید

کسب و کارهایی که می توانند حداقل یک مشتری بیشتر داشته باشند و به دنبال کاهش
.اتلاف و افزایش بهینگی در فروش هستند

کسب و کار هایی که می‌خواهند از یک
بازاریابی موثر کلامی بهره مند شوند و تعداد.مشتریان خود را افزایش دهند

کسب و کارهای کوچک و استارتاپ هایی که منابع مالی لازم برای تامین نیازهای خود
.را ندارند

برای چه کسانی مناسب است؟

تا الان چه اتفاقی افتاده است؟

تجربه ما در بازار ایران

37

میلیون تومان فروش جدید

+400

میلیون تومان تراکنش انجام شده

64

کسب و کارعضو سرویس ما

+3

سال سابقه فعالیت

مبادله خود را همین امروز آغاز کنید

شروع کنید